Pomáháme v boji proti šíření Koronaviru

Stejně jako spousta našich spoluobčanů, také členové spolku Přátelé Komárova se rozhodli zapojit do boje proti šíření Koronaviru.

Šijeme, stříháme, vyrábíme, vozíme roušky pro své blízké, občany Komárova i okolí a zdravotnické organizace.

Stručná kronika Městského muzea v Komárově

Sepsal Augustin Klán, řídící učitel školy v Mrtníku 

„Do všech vrstev musí proniknouti to vědomí, že národ, který má mnoho starých památek, je veliký.“

Těmito povzbudivými slovy našeho velkého spisovatele Aloise Jiráska vedeni, dal kolektiv Josefa Hasmana, úředníka v.v., podnět k založení Městského muzea v Komárově.

Od roku 1934 téměř denně pracoval Josef Hasman na sbírkách muzea, občas za pomoci Zdeňka Fialy, modeléra železáren, t.č.v.v., prvního předsedy výboru Městského muzea, Ladislava Šnajdra, odborného učitele a druhého předsedy muzea, Antonína Frýdla, pošmistra, jednatele muzea,Vojtěcha Lapáčka a dalších.

Pokračovat ve čtení „Stručná kronika Městského muzea v Komárově“