Projekt naučné stezky okolím Komárova

Nápad otevřít Naučnou stezku Okolím Komárova není nová. Kdysi už v Komárově byla Železářská naučná stezka. Bohužel, časem zanikla.  S pomocí naučné stezky chceme přiblížit jejím návštěvníkům zajímavosti a krásy našeho kraje, a to nejen ty přírodní, ale hlavně ty, které vytvořila lidská ruka.

Historie této oblasti je neodmyslitelně spjata se železářstvím a dobýváním rud, což je stěžejní téma stezky. Přesto, že zde už přes 100 let neprobíhá žádná těžba, je k neuvěření kolik stop po sobě v našem kraji zanechala.

Nemůžeme zapomenout na lidi, na jejichž bedrech spočívala dřina a utrpení spojená s dobýváním železného bohatství Země, ani na ty, kterým nakonec přinesla slávu a bohatství a především na ty, kteří se zasloužili o zdejší rozvoj železných hutí a s nimi spojenými slévárnami. S jejich lidmi je spojena i řada bájí a pověstí, které by neměly být zapomenuty.

Pokračovat ve čtení „Projekt naučné stezky okolím Komárova“