Práce na naučné stezce pokračují

Bohužel jsme nezískali na pokrytí nákladů grant od Ministerstva pro místní rozvoj, důvodem byl velký převis žádostí.

Svým přístupem nás ale mile překvapila rada Městyse Komárov. Stezka bude nakonec realizována a financována pod záštitou městyse.

Dne 10.10.2012 proběhne na obci schůzka za účasti zástupců Sdružení, Městyse, Muzejní komise, Obce Chaloupek, mrtnického faráře,Vojenského Historického sdružení Brdy,zástupce SOŠ Hořovice, ZŠ Komárov atd.
-cílem je konkrétní seznámení s naučnou stezkou,případná pomoc,náměty,připomínky
-spolupráce a pomoc ZŠ při údržbě stezky,SOŠ při prezentaci na webech informačních, turistických
-plánujeme oslovit místní podnikatele a firmy s možností přispění jak finančního tak materiálového


Stezka je naším sdružením již konkrétně zpracovávána, jednotlivé inf. tabule již postupně získávají svůj obsah. Část členů se pravidelně schází a dělají selekci velkého množství materiálů k jednotlivým stanovištím, jak textu tak obrazových příloh.

V případě, že by jste měli nějaké podněty, nebo vhodné materiály ke stezce, budeme rádi za vaše návrhy a příspěvky.