Akce v DPS Komárov – posezení se seniory

V pondělí 19. října jsme uspořádali posezení se seniory v Komárovském DPS.

Posezení bylo zahájeno vystoupením dětí ZŠ v Komárově, které zarecitovaly básničky a zahrály na flétny. Vystoupení se moc líbilo, některé písničky byly doprovázeny zpěvem přítomných diváků. Děti si zaslouženě odnesly sladké poděkování.

Dalším programem byla přednáška Bc. Markéty Šinknerové, která zopakovala povídání o historii komárovských občanských sdružení a spolků, jejich vzniku a činnosti.

Celé posezení, zpříjemněné dobrým občerstvením, bylo zakončeno promítáním starých fotek Komárova, jeho proměnách a historii.

SLAVNOST NA JEDOVÉ (DĚDOVĚ) HOŘE

V sobotu 24.10.2015 jsme se v krásném podzimním babím létu sešli u staré štoly Jedová (Dědova) hora v lesích nad Záskalskou přehradou. Možná i díky tomuto slunnému odpoledni můžeme poděkovat všem návštěvníkům, kterých se zde sešlo opravdu hodně. Kromě zástupců přilehlých obcí, Malé Vísky, Chaloupek, Hvozdců nebo Komárova, přijali pozvání hosté z Vojenských Lesů a Statků, Vojenského Újezdu Brdy, Správy CHKO Brdy a strašického muzea.

Chvilku po 14 hodině jsme zahájili slavnostní setkání, k příležitosti slavnostního ukončení revitalizačních a zabezpečovacích prací, místních důlních děl.

Po krátkém přivítání a úvodu, bylo slovo předáno našim hostům, kteří obohatili program svými příspěvky.

Pan RNDr. Martin Lang ze Strašického muzea nás zavedl zpátky do historie a pohovořil o dobách, kdy byla těžba a zpracování rud v regionu na svém vrcholu. Zmíněna byla i jiná historická fakta a souvislosti.

Pan Ing. Václav Pernegr z VLS pohovořil o lesnictví, vč. výskytu místní fauny a flory.

Jako poslední se ujal slova pan Karel Urban, z Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy. Místo omluveného pana architekta Ing. Martina Šefrny, popsal vývoj celého projektu zabezpečení štol, včetně důvodů započetí prací a dlouhé a pracné anabáze plné přesvědčování a zařizování, než bylo dosaženo současného cíle.

Za to nezbývá než poděkovat, protože kromě této rekultivace, byly zvažovány i jiné možnosti řešení nebezpečných míst, jako např. zasypání všech starých a pro nás historicky cenných míst.

Slavnostní program byl ukončen přestřižením pásky, kterého se ujali pánové z Vojenského újezdu Brdy, pan K. Urban a přednosta újezdního úřadu pplk. Ing. Petr Šorm. Pak již následovalo jen připití šampaňským a následné příjemné popovídání v podzimním sluníčku o všem možném….většinou týkající se budoucnosti našich Brd.