Muzeum

Založení muzea v Komárově předcházela existence podnikové vzorkovny železáren. 

V roce 1829 soustředil majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna cenné odlitky do jedné expozice, která byla dále rozšiřována. Vzorkovna byla udržována až do roku 1902, kdy kupuje železárny vídeňská firma C.T.Petzold. O vzorkovnu přestává být zájem a stává se skladištěm. V podniku dochází ke změně výroby. Exponáty jsou postupně rozprodávány a rozdávány do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech Hořovicích a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 19. prosince 1926 je 31 ks odlitků ze vzorkovny předáno i zástupcům obce Komárov. Tato kolekce utvořila základ expozice odlitků „Městského muzea v Komárově“. 

10.července 1929 je předána značná část odlitků do Národního technického muzea v Praze.13. prosince 1933 to byl další soubor 100ks odlitků s tím, že bude vystaven v nové budově na Letné.

K založení muzea v Komárově došlo 8.dubna 1934 skupinou dobrovolných pracovníků. 1.září 1935 bylo muzeum slavnostně otevřeno v prostorách bývalého zámku. Správcem muzea se stává p. Josef Hasman. Cílem bylo zachránit pro veřejnost alespoň část odlitků umělecké litiny z období konce18. a počátku 19. století, kdy zdejší železárny představovaly jeden ze špičkových evropských slévárenských podniků.

Po dobu okupace bylo muzeum zavřeno. V roce 1948 byly exponáty přemístěny do sousedního hostince, kde byly po dobu deseti let uloženy. O znovu otevření muzea se uvažuje v roce 1958 v souvislosti s přípravou oslav 500-stého výročí železářství na Komárovsku.

8. května 1960 je muzeum znovu otevřeno a udržováno v provozu 11 let. Činnost muzea je rozšířena i o ochranu historických památek celého komárovského regionu. Expozice je opět umístěna ve třech místnostech bývalého komárovského zámku. Je sestavena z části vlastivědné a z části slévárenské.

V roce1971 bylo společným úsilím MNV Komárov a n.p. Buzuluk přikročeno k zásadní rekonstrukci. Pro potřeby muzea bylo vyčleněno celé horní patro budovy a profesionálně zpracován nový projekt celé expozice. 

8. května 1976 je muzeum, již potřetí, slavnostně otevřeno. Celková výstavní plocha představuje 243m. Muzeum je nadále majetkem MNV Komárov.Expozice je tvořena částí zaměřenou na historii železářství a technickým kabinetem n. p. Buzuluk Dále se daří rozšířit expozici umělecké litiny a to jak výrobou nových odlitků podle původních vzorů, tak zapůjčením „komárovských“ odlitků z Okresního muzea v Berouně. Vrací se i slavná kolekce litinových šperků, o kterých se tradovalo, že jsou již nevyrobitelné. Byly znovu odlity v prototypové dílně metalurgie n. p. Buzuluk vynikajícím slevačem panem Jindřichem Toncarem. Vrací se odlitky svícnu a lustru, vystavované na Světové výstavě v Montrealu.

20. srpna 1985 byla v muzeu instalována slavná expozice , která po názvem „Česká umělecká litina“kolovala více než deset let po evropských velkoměstech. Je tvořena odlitky z Komárova darovanými v roce 1929 Národnímu technickému muzeu a odlitky z Blanska. Tak vzniká zatím největší soubor umělecké litiny vystavovaný tehdy v ČSFR.

Na základě usnesení vlády ČSR č.234/80 a federální vády č.88/81 rozhodla rada ONV v Berouně o začlenění muzea jako pobočky Okresního muzea v Berouně. Proti rozhodnutí se MNV Komárov odvolává na ministerstvo kultury. Odvolání je neúčinné.Protože se jedná o tradici železářství na Komárovsku i historii závodu, je n.p. Buzuluk připraven převzít správu muzea. Po četných jednáních je muzeum 1. září 1988 uvedeno jako podnikové muzeum s oficiálním názvem „ Slévárenské podnikové muzeum v Komárově“. Je navázána úzká spolupráce s restaurátorskou firmou „ Landík“. Mohly tak být zrestaurovány slavné pilony před pražským Rudolfinem i litinová sousoší v Komárově.

V roce 1991 jsou uskutečněny mimo prostory muzea tři výstavy umělecké litiny zastoupené komárovskými exponáty. Dvě jsou v rámci „ Všeobecné výstavy v Praze“a jedna expozice umělecké litiny na strojírenském veletrhu v Brně.
Na Všeobecné výstavě byl vystavován i pilon s orlicí, který v roce 1891 vévodil výstavní expozici komárovských železáren v Hanavském pavilonu. Po ukončení výstavy byl nově instalován na komárovském náměstí, v parku. 

Dle nového muzejního zákona z roku 2006 bylo třeba zajistit chod muzea, postarat se o expozici a věci v depozitářích. Po jednání v radě a zastupitelstvu bylo vyhověno Národnímu technickému muzeu, které projevilo zájem o naše muzeum. To zůstalo v Komárově ve stávající budově, je ve správě obce, která nově zajišťuje chod muzea.. Expozice byla darována a je ve správě NTM v Praze, jež zajišťuje ošetření a případné restaurování exponátů.
Po nutných administrativních záležitostech bylo muzeum v nových podmínkách otevřeno 1. května 2008.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *