Stručná kronika Městského muzea v Komárově

Sepsal Augustin Klán, řídící učitel školy v Mrtníku 

„Do všech vrstev musí proniknouti to vědomí, že národ, který má mnoho starých památek, je veliký.“

Těmito povzbudivými slovy našeho velkého spisovatele Aloise Jiráska vedeni, dal kolektiv Josefa Hasmana, úředníka v.v., podnět k založení Městského muzea v Komárově.

Od roku 1934 téměř denně pracoval Josef Hasman na sbírkách muzea, občas za pomoci Zdeňka Fialy, modeléra železáren, t.č.v.v., prvního předsedy výboru Městského muzea, Ladislava Šnajdra, odborného učitele a druhého předsedy muzea, Antonína Frýdla, pošmistra, jednatele muzea,Vojtěcha Lapáčka a dalších.

První historické předměty byly získány z „Bratrské pokladny“, jako prapory – husitský, slévačský a hornický, jakož i některé odlitky umělecké i historické ceny, a umělecké výrobky ze Železáren komárovských i spousta darů od občanů místních i z okolí.

Za přispění městské rady a finanční podpory Občanské záložny podařilo se po dlouhé a nezištné práci – po více jak 11 letech- dne 1. Září 1935 předáti muzeum obci a 8.září 1935 veřejnosti. Do 17.května 1942 v muzejní knize návštěv zapsalo se 974 lidí. Muzeum bylo instalováno v přízemí této budovy,co je dnes pošta.

Dne 8.září 1948 předal MNV v Komárově tyto místnosti zdejšímu závodu na zřízení učebny pro učně a sbírky byly zatímně přeneseny do sálu u Tůmů( Na Růžku), kde po deset let nevhodně uloženy byly.

Roku 1958 MNV věnoval muzeu uvolněnou jednu třídu v prvním patře zdejší budovy a nová muzejní komise pod vedením Otty Pilze ml., téhož roku sbírku přenesla. Roku 1959 věnovány byly další dvě místnosti . Instalaci sbírek provedli: Pilz, Pazderák, Klán, Bernard, Prokop, Zikmund a další. Až budou uvolněny další místnosti, budou sbírky dále instalovány. Sbírky k 1.květnu 1960 jsou rozděleny takto: I. 5OO let železáren, II. Komárov a okolí, III. Dělnické hnutí.V Komárově dne 14.dubna 1960

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *