Pomáháme v boji proti šíření Koronaviru

Stejně jako spousta našich spoluobčanů, také členové spolku Přátelé Komárova se rozhodli zapojit do boje proti šíření Koronaviru.

Šijeme, stříháme, vyrábíme, vozíme roušky pro své blízké, občany Komárova i okolí a zdravotnické organizace.

Přivítání jara a posezení na čarodejnice v DPS

Při naší poslední akci v DPS jsme si povídali o tom, jaké činnosti nebo akce by zdejší osazenstvo přivítalo, co by je bavilo, nebo co by rádi uspořádali.  Zazněl velice prostý a jednoduchý nápad – „rádi bychom si někdy třeba jen opekli buřty“. Nebylo pak nic lehčího, než domluvit termín a čarodějnice se k tomu nabízí. Tak jsme se všichni sešli v pátek 27. 4. 2018 u ohníčku za DPS.

Krásné počasí nám přálo, posezení zpříjemnnila živá hudba a buřty – chutnaly náramně.