Pomáháme v boji proti šíření Koronaviru

Stejně jako spousta našich spoluobčanů, také členové spolku Přátelé Komárova se rozhodli zapojit do boje proti šíření Koronaviru.

Šijeme, stříháme, vyrábíme, vozíme roušky pro své blízké, občany Komárova i okolí a zdravotnické organizace.

Článek o Komárovsku a o stezce na Novinky.cz

Ruiny stařičkého hradu objímají podzimní lesy Brdské vrchoviny

V hlubokých lesích Brdské vrchoviny, stranou od pozornosti leží zřícenina hradu Valdek. Šlechtické sídlo čeká na své znovuobjevení po uzavření vojenského újezdu Brdy, o kterém mají rozhodnout poslanci. Vypravit se tam ale můžete už nyní, ovšem jen o víkendech a po značené trase.

Zřícenina hraje barvami náletových stromů.

Zřícenina hraje barvami náletových stromů., FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

úterý 11. listopadu 2014, 9:47

Pokud se rozhodnete pro návštěvu romantické zříceniny, kterou si svého času oblíbil i Karel Hynek Mácha, uděláte nejlépe, když vyrazíte z Komárova. Značnou částí cesty vás provede naučná stezka, kde se dozvíte vše o okolí, historii a dolech. Má celkem 12 zastávek a vede kolem vodní nádrže Záskalská. Mezi sedmou a osmou zastávkou je odbočka po žluté směrem na hrad.

Než šlápnete do bot z centra Komárova, prohlédněte si náměstí, kterému by se mohlo přezdívat „sochařské”. Z vrchu na příchozí shlíží orlice a z kašny volavka, hned vedle si můžete prohlédnout ještě vázu a pomník. Jiné to není ani u další zastávky u Železářského a slévárenského muzea. Zpoza zeleně tam vykukuje sochařský akt dívky a o pár kroků dál bazének s ženou. Budova muzea byla kdysi zámkem, dnes tam z něj najdete gotický portál z 16. století.

Pokračovat ve čtení „Článek o Komárovsku a o stezce na Novinky.cz“

Revitalizace Jedové hory

V roce 2012 vznikl návrh z Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy (dále jen ÚÚřVÚ Brdy)  na zabezpečení starých důlních děl v rámci studie MŽP. Z návrhu vyplývá, že revitalizace by měla být realizována citlivě, tedy aby vedle zavezení starých důlních děl byla zároveň část lokality obnovena ve smyslu hornické památky. Jedná se o zabezpečení nebezpečných jam po těžbě stávajícím haldovým materiálem. Dále ke zhotovení portálu včetně přístupu a zajištění na odvodňovací štole směrem k Záskalské nádrži v místě, kde končí propad štoly a současně k odlesnění ústí jámy Barbora za účelem lepšího zviditelnění jámy a snad ke zhotovení nového oplocení, ideálně litinového. Finanční prostředky jsou předběžně zajištěny. 

Před realizací projektu se na lokalitě začátkem června sešli společně s panem Karlem Urbanem z ÚÚřVÚ Brdy, zástupci Stavební geologie Praha, VLS a muzejní komise v Komárově. Přizváni byli také zástupci Občanského sdružení Komárova, kteří se podíleli na realizaci Naučné stezky Okolím Komárova, avšak z důvodu svých pracovních povinností se nemohli zúčastnit. Cílem tohoto šetření bylo odsouhlasit konečnou podobu projektu. Realizace by měla započít ještě letos. Výše uvedení zástupci se domluvili na následující variantě:

Jáma Barbora, respektive její ústí bude vyzděno kamenem po obvodu asi 0,5 m nad zem a osazeno mříží. Stromy budou odstraněny. Některé pinky budou zavezeny, jedná se v podstatě o bezcenné zarostlé jámy v lese, některé budou pouze označeny vzhledem ke stanovištím lesních živočichů. Portál štoly bude zhotoven a osazen masivní otvíratelnou mříží, před štolu bude upraven přístup. Realizace této varianty, na které ÚÚřVÚ Brdy pracuje vypadá nadějně.