Stručná kronika Městského muzea v Komárově

Sepsal Augustin Klán, řídící učitel školy v Mrtníku 

„Do všech vrstev musí proniknouti to vědomí, že národ, který má mnoho starých památek, je veliký.“

Těmito povzbudivými slovy našeho velkého spisovatele Aloise Jiráska vedeni, dal kolektiv Josefa Hasmana, úředníka v.v., podnět k založení Městského muzea v Komárově.

Od roku 1934 téměř denně pracoval Josef Hasman na sbírkách muzea, občas za pomoci Zdeňka Fialy, modeléra železáren, t.č.v.v., prvního předsedy výboru Městského muzea, Ladislava Šnajdra, odborného učitele a druhého předsedy muzea, Antonína Frýdla, pošmistra, jednatele muzea,Vojtěcha Lapáčka a dalších.

Pokračovat ve čtení „Stručná kronika Městského muzea v Komárově“

Muzeum

Založení muzea v Komárově předcházela existence podnikové vzorkovny železáren. 

V roce 1829 soustředil majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna cenné odlitky do jedné expozice, která byla dále rozšiřována. Vzorkovna byla udržována až do roku 1902, kdy kupuje železárny vídeňská firma C.T.Petzold. O vzorkovnu přestává být zájem a stává se skladištěm. V podniku dochází ke změně výroby. Exponáty jsou postupně rozprodávány a rozdávány do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech Hořovicích a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 19. prosince 1926 je 31 ks odlitků ze vzorkovny předáno i zástupcům obce Komárov. Tato kolekce utvořila základ expozice odlitků „Městského muzea v Komárově“. 

Pokračovat ve čtení „Muzeum“

Kniha Historie Komárova

Historické události Komárova si dnes můžete přečíst v nové knize, která vyšla ku příležitosti oslav 750 let od první zmínky

Kniha je k zakoupení v knihovně a v komárovském muzeu

Vznik Komárova

Podle starší literatury pocházejí první zmínky o tvrzi Komárově údajně z 12. století, z doby panování Vladislava II., kdy byl jejím majitelem vladyka jakýsi Diva. Ovšem první spolehlivá historická zmínka se datuje až k roku 1263, kdy se připomíná Bohuslav z Komárova.