Muzeum

Založení muzea v Komárově předcházela existence podnikové vzorkovny železáren. 

V roce 1829 soustředil majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna cenné odlitky do jedné expozice, která byla dále rozšiřována. Vzorkovna byla udržována až do roku 1902, kdy kupuje železárny vídeňská firma C.T.Petzold. O vzorkovnu přestává být zájem a stává se skladištěm. V podniku dochází ke změně výroby. Exponáty jsou postupně rozprodávány a rozdávány do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech Hořovicích a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 19. prosince 1926 je 31 ks odlitků ze vzorkovny předáno i zástupcům obce Komárov. Tato kolekce utvořila základ expozice odlitků „Městského muzea v Komárově“. 

Pokračovat ve čtení „Muzeum“

Kniha Historie Komárova

Historické události Komárova si dnes můžete přečíst v nové knize, která vyšla ku příležitosti oslav 750 let od první zmínky

Kniha je k zakoupení v knihovně a v komárovském muzeu

Vznik Komárova

Podle starší literatury pocházejí první zmínky o tvrzi Komárově údajně z 12. století, z doby panování Vladislava II., kdy byl jejím majitelem vladyka jakýsi Diva. Ovšem první spolehlivá historická zmínka se datuje až k roku 1263, kdy se připomíná Bohuslav z Komárova.