Muzeum

Založení muzea v Komárově předcházela existence podnikové vzorkovny železáren. 

V roce 1829 soustředil majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna cenné odlitky do jedné expozice, která byla dále rozšiřována. Vzorkovna byla udržována až do roku 1902, kdy kupuje železárny vídeňská firma C.T.Petzold. O vzorkovnu přestává být zájem a stává se skladištěm. V podniku dochází ke změně výroby. Exponáty jsou postupně rozprodávány a rozdávány do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech Hořovicích a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 19. prosince 1926 je 31 ks odlitků ze vzorkovny předáno i zástupcům obce Komárov. Tato kolekce utvořila základ expozice odlitků „Městského muzea v Komárově“. 

Pokračovat ve čtení „Muzeum“